Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Održan Okrugli sto sa poslodavcima

26.09.2011.

Četvrtak, 22.9.2011.

U Trebinju je danas, u organizaciji Centra za socijalni rad Trebinje i Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Suce nam je zajedničko“, partnera u projektu Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, finansiranog od strane Evropske unije, održan okrugli sto za poslodavcima iz javnog i privatnog sektora.
Cilj današnjeg okruglog stola bio je detaljnije upoznavanje poslodavaca sa Zakonom o zapošljavanju osoba sa invaliditetom,  predstavljanje kapaciteta i vještina za rad tih lica, kao i proizvoda koje OSI proizvode u radionicama u CDPP-eu, te se animiranje poslodavaca  na brojnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Poslodavci su imali priliku da vide proizvode koje u radnim radionicama proizvode zaposlene osobe sa invaliditetom i OSI na radnoj okupaciji.

   

 

Učesnici okruglog stola bili su poslodavci, osobe sa invaliditetom, stručni radnici Centra za sociojalni rad Trebinje, predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, predstavnici  opštine Trebinje, predstavnici partnerskih organizacija u projektu.

Predavači na okruglom stolu bili su dr Mira Ćuk i Slavica Turanjanin, a moderator Mijat Šarović. O iskustvima u Crnoj Gori govorio je  Slobodan Mirjačić savjetnik u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić.

Projekat Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“ realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić, u okviru Programa prekogranične saradnje BiH i Crne Gore.