Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Održan sastanak sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica

04.10.2010.

Četvrtak, 30.9.2010.

U srijedu, 29.9.2010. godine, direktor Centra za socijalni rad Trebinje, mr Mira Ćuk  sa saradnicima, održala je  sastanak sa  novoizabranim predsjednicima savjeta  mjesnih zajednica. Cilj sastanka bio je upoznavanje predsjednika savjeta  MZ sa poslovima i aktivnostima koje Centar provodi, sa posebnim osvrtom na rad u MZ, i na potrebu međusobne saradnje. Na sastanku je zaključeno da postoji potreba i želja  za zajedničkim radom i potreba da se savjeti MZ pojedinačno, na sastancima, upoznaju sa pravima i uslugame koje korisnici mogu ostvariti u CSR, i da im se dostavi propagandni materijal kojim Centar raspolaže. Sastanku je prisustvovao i načelnik Odjeljenja za opštu upravu Gojko Grče i Vedrana Lugonja SSS za mjesne zajednice u Administrativnoj službi Opštine Trebinje.