Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Održan završni okrugli sto „Sunčanih radionica“

26.12.2011.

Petak, 23.12.2011.

Danas je u organizaciji JU Centra za socijalni rad Trebinje i Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, koji su partneri u projektu Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, finansiranog od Evropske unije, održan završni okrugli sto projekta, na kome su prezentovani rezultati projekta i predstavljen završni dokument-publikacija: „Sunčane radionice“: Iskustva projekta-dobra praksa.

 

 

 

 

 

 

O rezultatima projekta govorila je dr sci. Mira Ćuk, direktor CSR Trebinje koja je  istakla: „Projekat je ostvario niz rezultata: razvoj kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, razvoj kapaciteta stručnjaka i drugih aktera koji pružaju usluge korisnicima, razvoj kapaciteta zajednice i podizanje svijesti zajednice po pitanjima osoba sa invaliditetom, razvoj kapaciteta organizacija koje su implementirale projekat i podizanje kapaciteta za prekograničnu saradnju, te uspostavljanje boljih i čvršćih veza između dvije susjedne opštine i države“.

O završnom dokumentu „Sunčane radionice“: Iskustva projekta-dobra praksa govorila je menadžer projekta Ljiljana Perović i istakla „Ovaj priručnik nastao je u namjeri da znanja i iskustva koja smo stekli tokom izrade i provođenja projekta, koji je finansirala Evropska unija, podijelimo sa drugima. Ohrabrujući primjeri dobre prakse ovoga projekta i njihova diseminacija su od posebnog značaja za druge organizacije i institucije koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom na cijelom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Na našem primjeru otvara se prostor akterima iz drugih lokalnih zajednica, dvije države, da razvijaju ovakva ili slična partnerstva sa akterima iz drugih država i u drugim sektorima i da apliciraju na raspoloživa sredstva Evropske unije.“

 

 

 

 

 

 

U ime partnera iz Nikšića o saradnji i radu na ovom projektu govorila je Miluša Cica Žugić i istakla izuzetnu saradnju između partnera kao i nova prijateljstva koja su nastala između aktera projekta, posebno korisnika.

Učesnici završnog okruglog stola (44 učesnika) bili su: predstavnici aplikanata i partnera, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom poslodavaca, Opštine Trebinje i stručnjaci iz ove oblasti.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić  i  Zavodom za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić, a u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.