Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Organizovan izlet za korisnice usluga dnevnih centara

21.05.2012.

Petak,18.5.2012. godine

U okviru redovnih aktivnosti JU CSR Trebinje, u četvrtak, 17.5. 2012. godine organizovan je izlet u Herceg Novi za 35 korisnica usluga DC za stare osobe iz Trebinja i Lastve. Korisnice su obišle manastir Savinu i Herceg Novi.