Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Organizovan izlet za korisnice usluga Dnevnog centra

24.09.2010.

Petak, 24.9.2010. godine

U okviru redovnih aktivnosti CSR Trebinje, u četvrtak 23.9. 2010. godine, organizovan je izlet za 40 korisnica usluga dnevnih centara za stare osobe iz Trebinja i Lastve.  Korisnice su, posjetile Petrovo Polje i obišle Petro-Pavlov manastir.