Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Преглед активности ЈУ ЦСР за мјесец децембар

29.12.2023.

У децембру 2023. године исплаћено је укупно 204.336,44 КМ

 

Права исплаћена по Закону о социјалној заштити:

 1. Додатак за помоћ и његу другог лица за 700 корисника у износу од 124.833,28 КМ,
 2. Лична инвалиднина у износу од 25.545,52 КМ за 158 корисника ,
 3. Новчана помоћ у износу од 4.667,52 КМ за 24 корисника,
 4. Здравствено осигурање у износу од 1.693,00 КМ за 24 корисника ,
 5. Једнократне новчане помоћи за 20 корисника у износу од 1.890,00 КМ,
 6. Дневно збрињавање старих лица у износу од 634,04 КМ,
 7. Дневно збрињавање дјеце са сметњама у развоју у износу од 9.333,00 КМ за 16 дјеце,
 8. Смјештај у Дом пензионера у износу од 11.326,00 за 13 корисника,
 9. Смјештај у Установе социјалне заштите ( ЈУ Дом „Рада Врањешевић“, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор, ЈЗУ специјална болница за хроничну психијатрију Модрича, Установа за социјално збрињавање,здравствену његу,одгој и образовање – Пазарић, „Мале пчелице „ Крагујевац) за 12 корисника у износу од 10.113,89 КМ,
 10. Средства за личне потребе исплаћене за Дом пензионера у износу од 519,90 КМ за 12 корисника и у Установама социјалне заштите за 12 корисника у износу од 507,48 КМ,
 11. Помоћ и њега у кући (гориво, лијекови и санитетски материјал) 504,09 КМ.

 

Поред права по основу Закона у социјалној заштити исплаћена су и проширена права по Одлуци о проширеним правима Града Требиња ( помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба, помоћ за услуге персоналне асистенције, новчана помоћ за вријеме чекања на запослење лица са сметњама у психофизичком развоју, помоћ за школовање и оспособљавање за рад, партнерске активности)   у износу од 12.768,72 КМ којом су  обухваћена 92 корисника.

 • За 20 корисника (56 чланова домаћинства) одобрена је једнократна новчана помоћ за трошкове јавних водних услуга у укупном новчаном износу од 2.223,65 КМ.
 • За 30 корисника права на дневно збрињавање из Дневног центра за старе особе уприличено је новогодишње дружење уз пригодан ручак и славље;
 • За 75 корисника Народне кухиње из евиденције Центра за предстојеће празнике биће подијељени богати прехрамбени пакети од донације једног угледног предузетника који је желио да остане анониман;
 • За дјецу из социјално угрожених породица подијељено је 76 пакетића из донације ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.