Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Преглед активности ЈУ ЦСР за мјесец мај

05.06.2024.

У мају 2024. године исплаћено је укупно 236.437,92 КМ                                                       

 

Права исплаћена по Закону о социјалној заштити:

 1. Додатак за помоћ и његу другог лица за 722 корисника у износу од 146.025,88 КМ,
 2. Лична инвалиднина у износу од 28.570,36 КМ за 159 корисника,
 3. Новчана помоћ у износу од 4.981,34 КМ за 23 корисника,
 4. Здравствено осигурање у износу од 1.817,69 КМ, за 23 корисника,
 5. Једнократне новчане помоћи за 13 корисника у износу од 1.550,00 КМ,
 6. Дневно збрињавање старих лица у износу од 246,00 КМ,
 7. Дневно збрињавање дјеце са сметњама у развоју у износу од 12.083,33 КМ за 16 дјеце,
 8. Смјештај у Дом пензионера у износу од 12.006,00 KM за 13 корисника,
 9. Смјештај у Установе социјалне заштите ( ЈУ Дом „Рада Врањешевић“, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор, ЈЗУ специјална болница за хроничну психијатрију Модрича, Установа за социјално збрињавање, здравствену његу, одгој и образовање – Пазарић) за 11 корисника у износу од 9.855,00 КМ,
 10. Средства за личне потребе исплаћене за Дом пензионера у износу од 600,30 КМ за 13 корисника и у Установама социјалне заштите за 11 корисника у износу од 492,75 КМ,
 11. Збрињавање у хранитељску породицу за 7 корисника у износу од 3.656,29 КМ,
 12. Помоћ и њега у кући (гориво, лијекови и санитетски материјал) 459,53 КМ.

 

Поред права по основу Закона у социјалној заштити исплаћена су и проширена права по Одлуци о проширеним правима Града Требиња ( помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба, помоћ за услуге персоналне асистенције, новчана помоћ за вријеме чекања на запослење лица са сметњама у психофизичком развоју, помоћ за школовање и оспособљавање за рад, партнерске активности) у износу од 14.093,45 КМ којом је  обухваћен 91 корисник.