Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Obavještenje

28.03.2016.

Petak, 25.03.2016.god.

Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za izbor najpovoljnijih  ustanova i organizacija za realizaciju projekta ljetovanja «Socijalizacija djece Republike Srpske –2016 god. » kao i Javni konkurs za izbor vaspitača za realizaciju projekta.

Projekat će se realizovati u uslužnom objektu Omladinski hostel “Užice“ u Bečićima (opština Budva), u periodu  od 20.05 do 21.09.2016.god. u  trinaest desetodnevnih smjena.

Projektom se, preko JU Centar za socijalni rad Trebinje, obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina koja do sada nisu bila u projektu, a koja pripadaju sledećim kategorijama:

  1. Djeca iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i korisnici prava na dodatka na djecu;
  2. Djeca žrtve nasilja i žrtve trgovine djecom;
  3. Djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih porodica;
  4. Djeca bez roditeljskog staranja koja su smještena u hraniteljske porodice;
  5. Djeca civilnih invalida, invalida rada i hroničnih bolesnika;
  6. Djeca, braća i sestre djece sa smetnjama u razvoju;

Opšti uslovi konkursa za vaspitače:

 – obrazovni profili: prosvjetni radnik; pedagog; defektolog; psiholog; socijalni radnik;

–  iskustvo u radu sa djecom

– lica koja su psiho-fizički sposobni za rad sa djecom, i to muškarci  do 65 godina, a žene do  60 godina;

 Posebni uslovi: iskustvo u grupnim, vannastavnim aktivnostima sa djecom.

 

Svi zainteresovani (roditelji i vaspitači)  iz navedenih kategorija mogu se obratiti u JU Centar za socijalni rad Trebinje, svakim radnim danom od 21.03.2016. do 31.03.2016.god. u vremenu od 08 do 13 časova.

 

 

DIREKTOR

___________

Mila Marić, dipl.pravnik