Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Saopštenje za medije

14.04.2011.

12, april 2011.g.

Četiri  osobe sa invaliditetom nakon provedene obuke započele  sa radom u radnim radionicama, održan jednodnevni seminar za socijalne aktere

Nakon četrnaestodnevnih priprema i obuke omladine sa invaliditetom za rad u radnim radionicama (keramičkoj, drvnoj i krojačkoj) i analize probnog rada, Centar za socijalni rad Trebinje i Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje, partneri u projektu Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, koji je sufinansirala Evropska unija izvršili su odabir četiri osobe sa invaliditetom sa kojima su zaključeni ugovori o radu na devet mjeseci (od 1.4. do 31.12.2011. godine). Kroz projekat su zaposlena i tri voditelja radnih radionica koji će vršiti svakodnevni nadzor nad radom u radnim radionicama, a na radnu okupaciju uključeno je 15 OSI. Odabrane osobe sa invaliditetom, kao i voditelji radnih radionica, počele su sa radom 1. aprila 2011. godine u radionicama koje se nalaze u Centru za djecu sa posebnim potrebama, a za svoj rad će primati platu.

U okviru edukativnih aktivnosti za razvoj kapaciteta, 1. aprila 2011. godine, održan je jednodnevni seminar za socijalne aktere. Predavači na seminaru bili su: Suvad Zahirović i  mr Ljubo Lepir, eminentni stručnjaci iz ove oblasti koji su govorili o novim  pristupima u oblasti invalidnosti, politikama u oblasti invalidnosti u BiH i Strategiji unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS.

Učesnici seminara bili su stručni radnici Centra za sociojalni rad Trebinje, predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, predstavnici centara za socijalni rad iz Hercegovine i predstavnici opštine Trebinje.

Za više informacija o projektu, molimo vas da kontaktirate Ljiljanu Perović na tel + 387 59 260 201,  e-mail socrad@teol.net i www.csr-trebinje.com.

Projekat sufinansira Evropska unija