Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Saopštenje

28.02.2011.

Četvrtak, 24.2.2011.godine

Centar za socijalni rad Trebinje realizuje projekat Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, koji je sufinansiran od Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

U okviru realizacije aktivnosti projekta u toku je analiza stanja, potreba i sposobnosti OSI, formiranje kriterijuma za izbor OSI za zapošljavanje, priprema i obuka osoba sa invaliditetom za rad – odnosno konkretnu aktivnost koju će obavljati i sticanje socijalnih vještina koje predstavljaju sastavni dio podizanja kapaciteta OSI, kao i pslovi nabavke koji su vezani za planirane aktivnosti.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić  i  Zavodom za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić, a partner u Trebinju je  Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“.

Ukupna sredstva projekta u Trebinju su  74.498,00 EURA i to: sredstva Evropske unije 67,08% odnosno 49.970,00 EURA, a učešće Centra za socijalni rad je 32,92% odnosno 24.520,00 EURA.

Projekat sufinansiran od Evropske unije