Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Sastanak

28.03.2016.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске расписао је Јавни конкурс за избор најповољнијих  установа и организација за реализацију пројекта љетовања «Социјализација дјеце Републике Српске –2016 год. » као и Јавни конкурс за избор васпитача за реализацију пројекта.

Пројекат ће се реализовати у услужном објекту Омладински хостел “Ужице“ у Бечићима (општина Будва), у периоду  од 20.05 до 21.09.2016.год. у  тринаест десетодневних смјена.

Пројектом се, преко ЈУ Центар за социјални рад Требиње, обухватају дјеца старости од шест до 15 година која до сада нису била у пројекту, а која припадају следећим категоријама:

  1. Дјеца из породица које остварују право на новчану помоћ према Закону о социјалној заштити и корисници права на додатка на дјецу;
  2. Дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом;
  3. Дјеца из структурално и функционално промијењених породица;
  4. Дјеца без родитељског старања која су смјештена у хранитељске породице;
  5. Дјеца цивилних инвалида, инвалида рада и хроничних болесника;
  6. Дјеца, браћа и сестре дјеце са сметњама у развоју;

Општи услови конкурса за васпитаче:

 – образовни профили: просвјетни радник; педагог; дефектолог; психолог; социјални радник;

–  искуство у раду са дјецом

– лица која су психо-физички способни за рад са дјецом, и то мушкарци  до 65 година, а жене до  60 година;

 Посебни услови: искуство у групним, ваннаставним активностима са дјецом.

 

Сви заинтересовани (родитељи и васпитачи)  из наведених категорија могу се обратити у ЈУ Центар за социјални рад Требиње, сваким радним даном од 21.03.2016. до 31.03.2016.год. у времену од 08 до 13 часова.

 

ДИРЕКТОР

___________

Мила Марић, дипл.правник