Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Административно-управна служба
Административно-управна служба

Основни циљеви рада ове службе су:

  • Рјешавање и реализација, на основу законских и подзаконских аката, дефинисаних новчаних и других помоћи најсиромашнијим и најугроженијим људима у општини Требиње на ефикасан, правичан и финансијски одржив начин.
  • Утврђивање права на новчане износе из области дјечије заштите у зависности од материјалног стања домаћинства и права на која не утиче материјални статус домаћинства.
  • Уредно и законски утемељено вођене финансија и књиговодства ЦСР;
  • Обављање уредног канцеларијског и административног пословања према важећим правилима у овој области;
  • Обезбјеђењу логистичке подршке раду стручних радника и оптималних и безбједносних услова рада.