Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Stručni radnici Centra na edukaciji u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta II“

22.06.2010.

Ponedjeljak, 21.6.2010. godine

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta II“,  održava se petodnevna edukacija „Profesionalni pristup u radu sa slučajevima nasilja“(19.6. do 23.6.). Edukaciju su organizovale NVO , Ženski centar“ iz Trebinja i NVO „Infoteka“ iz Zenice, a finanasijski je podržana od  OAK fondacije. Seminaru koji se održava u Neumu prisustvuju četiri stručna radnika Centra kao i zaposleni iz različitih institucija i organizacija koje su potpisale Sporazum o saradnji u cilju razvijanja multidiscipkinarnog pristupa suzbijanju nasilja u Istočnoj Hercegovini, a koji se u okviru svojuh poslova susreću sa različitim vrstama nasilja.