Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Partnerski ugovor

08.06.2010.

Ponedjeljak, 7.6. 2010.

Potpisan Partnerski ugovor o saradnji sa OŠ „Vuk.S. Karadžić“

Danas je Centar za socijalni rad Trebinje potpisao Partnerski ugovor o saradnji sa OŠ  „Vuk Stefanović Karadžić“

Predmet ovog ugovora je  uspostavljanje partnerske saradnje u provođenju zajedničkih aktivnosti, u obezbjeđivanju i širenju informacija o radu CSR, u izradi i realizaciji zajedničkih programa i provođenju aktivnosti u zajednici. Škola i Centar su i do sada imali dobru i uspješnu saradnju u provođenju različitih aktivnosti. Ugovor su potpisale direktorice ove dvije ustanove: Mira Ćuk, direktor CSR i Spasa Zotović, direktor OŠ  „Vuk Stefanović Karadžić“.