Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Započeo postupak preispitivanja i procjene potreba za pomoći i njegom drugog lica

25.01.2013.

Petak, 25.1.2013.godine

JU Centar za socijalni rad Trebinje započeo je postupak preispitivanja i usklađivanja iznosa prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica. Postojeći korisnici, njih 430, i lica koja su podnijela zahtjeve u 2013. godini pozivaju se i obilaze od strane novoformiranih  stručnih komisija kako bi se utvrdilo njihovo funkcionalno stanje i potreba za pomoći i njegu drugog lica u skladu sa odredbama novog Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika. Da bi ovaj postupak mogao da se sprovede Gradonačelnik grada Trebinja donio je odluke o formiranju  novih stručnih komisija i to: Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika i Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Komisije  su 16.1.2013. godine održale konstitutivni sastanak i započele sa radom. Očekuje se da će komisije poslove na preispitivanju i usklađivanju iznosa prava  na dodatak za pomoć i njegu drugog lica za stare korisnike završiti do 1. maja, a nakon toga će nastaviti da rade po zahtjevima novih korisnika.