Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Završeno pilotiranje standarda usluga za djecu

24.05.2010.

U okviru projekta „Osiguravanje prava na kvalitetnu socijalnu zaštitu za kvalitetniji život ugroženih kategorija djece u BiH“ koji je sprovodio Save the Children UK u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvom rada i socijalne politike Federacije BiH, završeno je pilotiranje standarda usluga za djecu za cijelu BiH. U CSR Trebinje pilotiran je  standard Usluga dnevnih centara ( u Dnevnom centru za djecu sa posebnim potrebama) i standard Rano otkrivanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Primjena ovih standarda u sistemu socijalne zaštite  Republike Srpske očekuje se nakon donošenja neophodnih akata od strane nadležnih organa RS.