Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Преглед активности ЈУ ЦСР за мјесец јун

02.07.2024.

У јуну 2024. године исплаћено је укупно 236.479,59 КМ                                                        

 

Права исплаћена по Закону о социјалној заштити:

 1. Додатак за помоћ и његу другог лица за 732 корисника у износу од 147.567,42 КМ,
 2. Лична инвалиднина у износу од 28.570,36 КМ за 159 корисника,
 3. Новчана помоћ у износу од 4.981,34 КМ , за 23. корисника,
 4. Здравствено осигурање у износу од 1.817,69 КМ, за 23 корисника,
 5. Једнократне новчане помоћи за 12 корисника у износу од 1.230,00 КМ,
 6. Дневно збрињавање старих лица у износу од 159,42 КМ,
 7. Дневно збрињавање дјеце са сметњама у развоју у износу од 12.083,33 КМ за 16 дјеце,
 8. Смјештај у Дом пензионера у износу од 11.136,00 за 13 корисника,
 9. Смјештај у Установе социјалне заштите ( ЈУ Дом „Рада Врањешевић“, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград, ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор, ЈЗУ специјална болница за хроничну психијатрију Модрича, Установа за социјално збрињавање,здравствену његу,одгој и образовање – Пазарић) за 11 корисника у износу од 9.650,00 КМ,
 10. Средства за личне потребе исплаћене за Дом пензионера у износу од 556,80 КМ за 13 корисника и у Установама социјалне заштите за 11 корисника у износу од 482,50 КМ,
 11. Збрињавање у хранитељску породицу за 7 корисника у износу од 3.656,29 КМ,
 12. Помоћ и њега у кући (гориво, лијекови и санитетски материјал) 494,99 КМ.

 

Поред права по основу Закона у социјалној заштити исплаћена су и проширена права по Одлуци о проширеним правима Града Требиња ( помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба, помоћ за услуге персоналне асистенције, новчана помоћ за вријеме чекања на запослење лица са сметњама у психофизичком развоју, помоћ за школовање и оспособљавање за рад, партнерске активности)   у износу од 14.093,45 КМ којом је  обухваћен 91 корисник.